Державний навчальний заклад "Запорізький професійний ліцей сервісу"

Меню


Різне


ПрофесіїАдреса ліцею:
69050, м. Запоріжжя, вул. Космічна, 129
Телефони:
(061)769-20-51;
(061)769-20-52;
(061)769-20-53
група у Facebook

Звіт директора Державного навчального закладу «Запорізький професійний ліцей сервісу» Спекторова Бориса Ілліча про виконання умов контракту у період з 21.06.2016 року по 12.06.2017 року

Протягом звітного періоду діяльність навчального закладу здійснювалась у відповідності з законами України “Про освіту”, “Про профтехосвіту”, іншими наказами і рекомендаціями Міністерства освіти і науки, Департаменту освіти і науки Запорізької  обласної державної адміністрації, а також Статуту ліцею.

Вся робота колективу ліцею  у 2016-2017 навчальному році була підпорядкована головній меті: підготовці висококваліфікованих конкурентоспроможних  робітників. Навчально-виробничий процес впроваджувався відповідно до Річного плану роботи ліцею на 2016-2017 навчальний рік .

Зокрема, протягом звітного періоду :

·  поповнювалося комплексно-методичне забезпечення навчальних дисциплін;

·  підвищувався професійний та педагогічний  рівень викладачів і майстрів виробничого навчання;

·  проведений аналіз контингенту учнів, результатів навчально-виховного процесу, відповідності якості знань, умінь та навичок учнів вимогам навчальних планів і програм;

·  вивчався передовий педагогічний досвід кращіх вітчизняних та зарубіжних працівників освіти;

·  впроваджувалися інноваційні технології, креативні форми та методи навчання;

·  організовано творчу діяльность викладачів і майстрів виробничого навчання з розробки сучасних засобів навчання та їх ефективного використання з метою підвищення рівня знань, умінь та навичок учнів;

·  розроблено робочі навчальні плани та програми з професії «Квітникар. Флорист», погоджені з роботодавцем та затверджені Департаментом освіти і науки України ЗОДА;

·  розроблено новий статут ліцею;

·  забезпечено виконання керівним складом ліцею (директор, заступники директора, головний бухгалтер, старший майстер, голови методичних комісій, керівники лабораторій тощо) основних функцій управління: контрольної, аналітичної, коррекційної роботи, з метою своєчасного оцінювання змін в навчально-виробничому процесі, прогнозування напрямків його розвитку, своєчасного приймання оптимальних рішень;

·  проведено атестацію навчального закладу.

У 2016-2017 навчальному році було прийнято за регіональним замовленням - 167 осіб та 33 особи за рахунок фізичних осіб. На основі повної загальної освіти прийнято 91 особи, на основі базової загальної середньої освіти – 76 осіб.

Контингент на 01.10.2016 року склав 382 особи, на 12.06.2017 року -224 осіб.

Залишається проблемою збереження контингенту учнів, слухачів. Причиною відрахування є небажання навчатися за обраною професією зміни професійної підготовки, виїзд в інші регіони та країни, зміна сімейного стану , працевлаштування тощо. Питання комплектування, збереження контингенту учнів, слухачів заплановані і систематично розглядалися  на педагогічних радах та інструктивно-методичних нарадах. 

Оновлення змісту професійної освіти, пошук і творче впровадження в педагогічну практику сучасних інноваційних освітніх технологій та методик, які забезпечують високі і стабільні результати в роботі, є основною концепцією організації навчально-методичної роботи у нашому навчальному закладі.

Протягом навчального року педпрацівники ліцею  долучали до вивчення позитивних напрацювань своїх колег під час відкритих уроків, засідань методкомісій, ярмарки ідей, предметних тижнів.

Методичними комісіями проводились предметні тижні, презентації інноваційних ідей, відкриті інтерактивні, інформаційно-комунікаційні уроки досвідчених викладачів і майстрів виробничого навчання тощо.

    Особливої уваги заслуговують уроки:

-  урок «Технологічні особливості клейового затягування заготовок»               ( викладач Темнікова Н.А.) ;

-урок «З’єднання коміра з горловиною в виробах на підкладці»         (викладач Водяницька В.І.);

- урок «Перетяжка висків, пучків, перейм» (викладач Пілішек М.Є.);

-урок «Обробка коміра у виробах легкого одягу» (майстер в/н Фоменко А.В.);

-урок «Виготовлення наволочок»  (майстер в/н Жила Т.В.) ;

- урок «Обробка країв деталей верху» ( майстер в/н Колозова Н.А.);

-урок «Опорядження взуття» (майстер в/н Пілішек М.Є.);

- бінарний урок « Виконання гігієнічного манікюру» (майстер в/н Білоусова, викладач Пушиліна А.Я.);

- урок «Технологія виконання весільного букету на декоративному каркасі» (майстер в/н Макушева В.В.);

-   урок «Посів насіння» (майстер в/н Кручина Л.М.);

-  урок «Систематичні одиниці рослинного світу» (викладач Калугіна О.В.);

-  урок «Траншування страв, фламбування страв. Приготування страв на підсобному столику» (викладач Чепакова Н.П.);

- бінарний урок з виробничого навчання з професії «Перукар(перукар-модельєр)» в групах №7/16 ( 1курс)та № 14/15 (2 курс). Провели урок майстри виробничого навчання Шульга О.С. та Яковенко С.Л.;

- урок з історії « Рух опору та його течії» ( викладач Цибульська Ю.В.) ;

- урок з біології « Роль бактерій у природі та в житті людини» ( викладач            Толстая Л.В.);

- урок з математики «Радіанне вимірювання» ( викладач Цілуйко З.М.);

- урок з фізики «Вологість повітря. Методи вимірювання вологості повітря»  ( викладач Сиротенко В.І.);

- урок з англійської мови « Сучасні технології» ( викладач Паршина К.В.);

- урок з української мови та літератури «Повість М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» (викладач Чувал Ж.П.) .

З метою активізації творчої і пізнавальної діяльності учнів, формування в них сталого інтересу до вивчення предметів, до обраної професії протягом навчального року в ліцеї було проведено конкурси професійної майстерності.

В конкурсі « Кращий за професією» з професії « Взуттьовик з індивідуального пошиття взуття» І місце зайняла учениця гр. 2/15 Вишневська Ірина, майстер в/н Темнікова Н.А.

В конкурсі «Кращий за професією» з професії «Квітникар. Флорист» І місце зайняла учениця гр.5/15 Радченко Карина, майстер в/н Макушева В.В.

В  2-му етапі Всеукраїнського конкурсу з професії «Флорист» І місце зайняла Ліснича Анастасія, ІІ місце – Ягниченко Вікторія, учениці гр.15/14, майстер в/н Макушева В.В. Ліснича Анастасія представляла Запорізьку область на 3-му етапі Всеукраїнського конкурсу з професії «Флорист», де здобула почесне ІІІ місце та отримала диплом ІІ ступеню.

В ліцейному конкурсі «Кращий за професією» з професії «Перукар(перукар-модельєр). Манікюрник» І місце зайняла учениця гр.16/14 Попович Анастасія, майстер в/н Шульга О.С. Вона представляла наш ліцей на  2-му етапі Всеукраїнського конкурсу з професії «Перукар» та зайняла ІІІ місце.

В конкурсі «Кращий за професією» з професії «Кравець» І місце зайняла учениця гр.8/15 Фесенко Марина, майстер в/н Водяницька В.І.

Учні з професії «Перукар (перукар-модельєр). Манікюрник» приймали участь у Всеукраїнському конкурсі  «Снігова Королева», де учениця гр.16/14 Попович Анастасія посіла ІІ місце.

Також учні з професії «Перукар (перукар-модельєр). Манікюрник» приймали участь у Всеукраїнських конкурсах «Зеркало моды», «Кришталевий янгол», де не отримали призових місць, але підвищили свій професійний рівень.

На протязі навчального року майстри в/н Шульга О.С., Яковенко С.Л., Білоусова К.С. та викладач Пушиліна А.Я.  разом з  учнями  прийняли участь у 16 семінарах перукарського напрямку.

Учні ліцею приймали участь у ІІІ (обласному) етапі XVII Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, у ІІ (обласному ) етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка та у ІІ (обласному)  етапі ХVІ Всеукраїнського  конкурсу учнівської творчості, присвяченого 100-річчю утворення Української Центральної Ради та проголошення Української Народної Республіки.

Значна увага приділяється навчально-методичній роботі. Всі працівники ліцею своєчасно проходять перепідготовку та підвищення кваліфікації. Атестація педагогічних працівників у 2016-2017 навчальному році сприяла удосконаленню методичної і професійної майстерності викладачів, впровадженню в практику роботи колективу нових форм і методів роботи, виявленню сильних і слабких сторін діяльності педпрацівників, стала шляхом реалізації самоосвіти через методичну роботу.

 За результатами атестації у 2016-2017 навчальному році:

-  відповідає  кваліфікаційній категорії «майстер виробничого навчання першої категорії» – 2 педпрацівника;

-  присвоєно кваліфікаційну    категорію «спеціаліст вищої  категорії» – 1     педпрацівник.

-  відповідає раніше присвоєній категорії «спеціаліст вищої  категорії» – 2    педпрацівника.

-  відповідає займаній посаді – 1працівник ( бібліотекар),

-  присвоєно 9 тарифний розряд  -1 працівник ( соціальний педагог),

-  відповідає раніше присвоєному 12 тарифному розряду – 1 працівник,

 8 тарифному розряду -2 педпрацівника.

Згідно планів роботи запланованих Департаментом освіти і науки ОДА, НМЦ ПТО в Запорізькій області, проводилися всі заплановані заходи, відкриті уроки, виховні години, тощо. Заходи проводилися на високому рівні, їх проведення заслуговує високої оцінки.

Одночасно активізувалася робота щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за договорами за рахунок  фізичних та юридичних осіб, а також за кошти Центрів зайнятості населення. З цією метою налагоджено тісну співпрацю з обласним, Південним  та Василівським  центрами зайнятості, що дало змогу додатково залучити до навчання 59 осіб з числа незайнятого населення.

Загальна сума позабюджетних надходжень склала : за індивідуальне навчання -30400,00 грн., за перепідготовку безробітних від центрів зайнятості населення - 76974,63 грн, за проходження виробничої практики на підприємствах – 116205,59 грн, у майстернях - 30775,00 грн, від оренди поступило -71407,51грн. Всього за 2016-2017 навчальний рік без урахування благодійних внесків було отримано 325762,73 грн.

Одержані кошти були використані для поліпшення матеріальної бази, ремонту навчального корпусу, кабінетів, майстерень та гуртожитку.

Зокрема, протягом звітного періоду було проведено поточний ремонт та придбано матеріальних цінностей у наступних приміщеннях ліцею:

-  кабінет № 17,22 ( повністю замінено вікна);

-  у майстерні № 2(замінено підлогу, покладена  кахельна плитка );

-  у майстерні № 6,7 (зменшення віконних отворів та заміна вікон);

-  кабінет № 15 (замінено вікно);

-  в корпусі між поверхами повністю замінено вікна ,

-  побудовано лабораторію «Квітникарів. Флористів» (побудовані стіни, замінено вікна, вставлено металеві двері, покладено кахель, проведено електропроводку, оновлено освітлення, проведено холодне та гаряче водопосточання);

-  ремонт в їдальні (стеля, покладено кахель, частково замінено підлогу біля їдальні),

-  ремонт даху майстерень,

-  ремонт сходинок ( частково замінено кахельну плитку).

 

Щорічно ми проводимо підписку періодичних видань, що значно поліпшує навчально-виховний процес, дає можливість працівникам і учням ліцею користуватися новітніми інноваційними технологіями, новинками науки, культури, мистецтва.

Особливої уваги потребують діти-сироти і діти, які позбавлені батьківського піклування. Таких дітей в ліцеї на 01.09.2016 року – 31 особа (з них 10 перебували під опікою). На жаль з кожним роком їх не стає менше. Так протягом 2016/2017 н.р. під час навчання дві учениці ліцею залишилися без піклування батьків. І якщо педагогічний колектив робить все від себе залежне, щоби ці діти не відчували себе самотніми, то після випуску вони практично залишаються наодинці зі своїми проблемами. Тому, що вони мають певні пільги при працевлаштуванні, їх не бажають приймати на роботу. З 12 осіб  які закінчили навчання в лютому 2017 р., працевлаштовані всі. Всім відома проблема забезпечення сиріт житлом. Ми намагаємося допомогти дітям, але цієї допомоги мало, крім того, це вже не наша компетенція. На період літніх канікул державою забезпечується щорічне безоплатне оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (за їх бажанням). У період літніх канікул 2016 року на б/в «Ельдорадо» с. Приморський Посад оздоровлено 5 осіб з числа  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Навчальний заклад плідно співпрацює з органами внутрішніх справ, службою у справах дітей, центром соціальних служб сім’ї, дітей та молоді, наркологічним кабінетом, Комунарським відділенням «Клініки дружньої до молоді»  та іншими соціальними службами.

- у листопаді 2016р. та березні 2017р. на базі навчального закладу за підтримкою та допомогою  спеціалістів   Головного територіального управління юстиції у Запорізький області, Головного управління Національної поліції в Запорізький області та Першого запорізького місцевого центру  з надання безоплатної вторинної правової допомоги  проведено  круглий стіл «Запобігання торгівлі людьми» та семінар "Права та обов`язки підлітків" 

 Набули поширення такі форми роботи як: лекції лікарів-наркологів, бесіди майстрів виробничого навчання та класних керівників із батьками, цільові уроки, виховні години, зустрічі з працівниками правоохоронних органів, творчі конкурси, виставки робіт, виступи агітбригад тощо. Крім того, лекції , присвячені здоровому способу життя, в рамках університету «Здоров’я» щомісячно  читають для учнів  лікарі КЗ «Центр первинної медико-санітарної  допомоги №6». У ДНЗ «Запорізький ПЛС» з вересня 2013 року введена посада соціального педагога, а вересня 2014 року - посада практичного психолога, які працюють на підставі Положення про психологічну службу.

Психологічною службою з усіма учасниками навчально-виховного процесу були проведені виховні години за темами:

- «Подолання тривожних станів».

- «Профілактика суїцидальної поведінки».

- «Скажемо насильству – НІ!»

Виступи на засіданні ради профілактики відбувалися за такими темами:

- «Актуальні проблеми та потреби підлітків».

- «Як запобігти насильству у підлітковому середовищі».

Виступ на батьківських зборах відбувався з таких питань:

- «Попередження ризикованої та суїцидальної поведінки учнівської молоді; профілактика та подолання явищ жорстокості, насильства, злочинності, правопорушень, вживання алкогольних та наркотичних речовин підлітками».

- «Психологічна просвіта батьків з питань – «стрес», «криза», «травма», та її прояви у психіці, поведінці підлітка.

Виступ на педагогічній раді відбувався з таких питань:

- «Покращення адаптації учнів».

- «Особливості поведінки у підлітковому віці».

- «Безконфліктне спілкування».

  На протязі навчального року робота з педагогічним колективом відбувалась за такими напрямками:

-  Бесіди з кураторами, класними керівниками та майстрами виробничого навчання з метою виявлення учнів, які мають ознаки дезадаптації.

- Робота з керівниками груп: «Формування проблемного поля діяльності на основі спостереження за групами».

- Індивідуальні консультування викладачів та майстрів виробничого навчання за результатами відвідування уроків; надання рекомендацій.

Багато уваги в ліцеї приділяється профілактичний роботі із запобігання злочинності, наркоманії, СНІДу, тютюнопаління та алкоголю, формуванню у учнів позитивної мотивації щодо навичок здорового способу життя.

Були проведені виховні години, квести, тренінги за темами:

- «Профілактика ВІЛ/СНІДу, та формування відповідальної та безпечної поведінки серед молоді».

- «Профілактика торгівлі людьми, жорстокого поводження та насильства в сім'ї».

-  Профілактика ВІЛ/СНІД на робочому місці.

- Профілактика суїцидального ризику та жорстокого поводження серед учнівської молоді.

За ініціативою учнівського самоврядування в навчальному закладі проходить досить багато соціальних та волонтерських проектів: 

- протягом 2016/17 н. р. під час Всеукраїнської благодійної акції «Добро жменями» зібрано  та передано Запорізькій громадській організації «Небо без кордонів» кришки від пластикових пляшок для подальшої переробки та виготовлення протезів та їх частин для воїнів АТО.

- участь у щорічній Всеукраїнській соціально-екологічній акції «Зробимо Україну чистою».

- надання спонсорської допомоги у проведенні різноманітних заходів відділенню соціально-побутової адаптації інвалідів з вадами розумового та фізичного розвитку Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування.

- надання допомоги у виготовленні одягу та святкових костюмів для вихованців Запорізького дитячого будинку «Сонечко».

-  участь у міському соціальному заході,  «Фестиваль сем`ї» з нагоди святкування  Дня Захисту дітей.

З метою організації змістовного та просвітницького дозвілля учнів у ліцеї поліпшується система позаурочного виховання. Працюють гуртки художньо-естетичного напрямку й технічної творчості, якими охоплені всі бажаючи. Зростає результативність та рівень виконавської майстерності учнів.

В цьому плані ми досягли певних успіхів, так:

 

Прізвище учасника

 

Рік

 

Місце

 

Номінації

Колектив ДНЗ «Запорізький ПЛС»

жовтень

2016р.

Почесна грамота

За активну участь у Покровському ярмарку до Дня міста.

Колектив ДНЗ «Запорізький ПЛС»

Листопад

2016р.

Диплом

Запорізька торгово-промислова палата

«Ярмарок освіти»

За творчу креативність та високу майстерність

Шепель Софія

Грудень

2016р.

І

Обласний конкурс  ялинкових прикрас

 «Моя новорічна мрія»

Шпірко Тетяна

Грудень

2016р.

І

Обласний конкурс  ялинкових прикрас

 «Моя новорічна мрія»

Творчий колектив

групи

«Квітникар. Флорист»

Грудень

2016р.

І

Обласний конкурс  ялинкових прикрас

 «Моя новорічна мрія»

Попович Анастсія

Грудень

2016р.

ІІ

Обласний конкурс  ялинкових прикрас

 «Моя новорічна мрія»

Ліснича Анастасія

Грудень

2016р.

ІІІ

Обласний конкурс  ялинкових прикрас

 «Моя новорічна мрія»

Крамарська Наталія

Грудень

2016р.

ІІІ

Обласний конкурс  ялинкових прикрас

 «Моя новорічна мрія»

Алєксєева Юлія

Грудень

2016р.

ІІІ

Обласний конкурс  ялинкових прикрас

 «Моя новорічна мрія»

Данілевська Анастасія

Грудень

2016р.

ІІІ

Обласний конкурс  ялинкових прикрас

 «Моя новорічна мрія»

Ягніченко Вікторія

Грудень

2016р.

ІІІ

Обласний конкурс  ялинкових прикрас

 «Моя новорічна мрія»

Ватс Арджун

Грудень

2016р.

ІІІ

Обласний конкурс  ялинкових прикрас

 «Моя новорічна мрія»

Майстри в/н

Яковенко С.Л.,

Білоусова К.С.,

учениці групи 20/15

грудень

2016р.

Подяка

За участь у Дні Краси школи-інтернату «Орієнтір»

Онілова Аліна

Березень

2017

Друга Віце- міс

Обласний конкурс патріотичного спрямування для студентської молоді «Я – Українка!»

Трофімова Анастасія

2017

ІІ

І етап  Всеукраїнського виставки-конкурсу з декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край,

номінація «Вироби з тіста»

Шепель Софія

2017

ІІ

І етап  Всеукраїнського виставки-конкурсу з декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край, номінація «Вироби з соломки»

Творчий колектив

Групи №4/16

«Квітникар. Флорист»

2017

ІІ

І етап  Всеукраїнського виставки-конкурсу з декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край, номінація «Вироби з природних матеріалів»

Ягніченко Вікторія

2017

І

Обласний фестиваль писанок «Писанковий рай»

Фісюренко Катерина

2017

І

Обласний фестиваль писанок «Писанковий рай»

Брацило Марина

2017

І

Обласний фестиваль писанок «Писанковий рай»

Ліхторович Тетяна

2017

ІІ

Обласний фестиваль писанок «Писанковий рай»

Щербань Влада

Березень

2017р.

Почесна Грамота

Обласний  конкурс української пісні

«Ти будеш жити вічно Україно!»

номінація «Українська сучасна пісня»

Гулієва Лалі

Березень

2017р.

 

Гран-прі 

Обласний  конкурс української пісні

«Ти будеш жити вічно Україно!»

номінація «Українська патріотична пісня»

Слід також відмітити плідну роботу педпрацівників Колозової Н.А., Темнікової Н.А.,  Кручини Л.М., Шульги О.С., Цибульський Ю.В. та багатьох інших.

Адміністрація навчального закладу створює відповідні умови для фізичного виховання учнів, збереження та зміцнення їхнього здоров’я.

Незмінно високих результатів досягають наші учні в обласних спартакіадах з видів спорту. Кожен рік наші спортивні команди приймають участь у всіх обласних змаганнях.  У загальному заліку обласної спартакіади серед ПТНЗ Запорізької області дівчата нашого ліцею посіли 3 місце. Велика заслуга в цьому керівника фізичного виховання ліцею Миленького Л.М.

 

Прізвище учасника

 

Місце

 

Номінації

Команда ДНЗ «ЗПЛС»

з легкої атлетики

V

Області кубкові змагання серед учнів ПТНЗ

Команда ДНЗ «ЗПЛС»

з стрітболу

ІІІ

Зональні змагання серед учнів ПТНЗ

Команда ДНЗ «ЗПЛС»

з волейболу

ІІІ

Зональні змагання серед учнів ПТНЗ

Команда ДНЗ «ЗПЛС»

з настільного тенісу

ІV

Зональні змагання серед учнів ПТНЗ

Команда ДНЗ «ЗПЛС»

з шахів (дівчата)

ІІІ

Області кубкові змагання серед учнів ПТНЗ

Команда ДНЗ «ЗПЛС»

з шашок (дівчата)

ІІ

Області кубкові змагання серед учнів ПТНЗ

Команда ДНЗ «ЗПЛС»

з футболу (юнаки)

ІІІ

Зональні змагання серед учнів ПТНЗ

Кращі учні ліцею отримують стипендію Запорізької обласної ради – 1 особа та матеріальну підтримку обдарованої молоді Запорізької міської ради 2016р. – 14 осіб, 2017р. – 7 осіб (І семестр).

Дуже важливою, якщо не основною, є профорієнтаційна робота. Без її цілеспрямованого проведення, неможливо існування навчального закладу.

У ліцеї вироблено чітку систему планування професійної орієнтації молоді, яка охоплює: співпрацю зі ЗМІ, провадження РR – технології, співпрацю з вищими навчальними закладами, територіальними відділами освіти, роботу з загальноосвітніми навчальними закладами. Але бажаних результатів досягти дуже важко. Демографічна ситуація в Україні для нас дуже несприятлива, з кожним роком кількість випускників 9, 11 класів зменшується і якщо ми не почнемо проводити профорієнтаційну роботу з дитячого садочку, як це запроваджено в розвинутих країнах, нас очікують не найкращі часи.

Ми з вами готуємо спеціалістів, які задовольняють потреби, без яких людина взагалі не може існувати. Одягатися, носити взуття, їсти людині потрібно завжди. Ніякі фактори не відмінять виробництво одягу, взуття, їжі і не в змозі його істотно скоротити. Тому вкотре підкреслюю, без глибокого усвідомлення необхідності удосконалення форм та методів профорієнтаційної роботи, ситуація тільки погіршиться.

Вирішуючи питання наступності та неперервності навчання, ми в 2005 році уклали договір і розвиваємо співпрацю з Хмельницьким національним університетом. Ця співпраця дає певні плоди. Наші учні, які мають повну середню освіту, випускники шкіл, ліцею  мають можливість навчатися в університеті за багатьма напрямками без відриву від навчання і роботи. Це працює на наш імідж, сприяє підготовці робітників, забезпечує багатоканальність фінансування. 42 студента отримують вищу освіту в стінах нашого навчального закладу.

В навчальному закладі проводиться значна робота по запобіганню і протидії корупції. Організовано вивчення відповідних законів та нормативно-правових актів. Головному бухгалтеру Калініченко Т.В. вказано на посилення контролю за раціональним та цільовим використанням бюджетних коштів.

Колективний договір виконується у повному обсязі. Між адміністрацією ліцею і радою трудового колективу існує повне взаєморозуміння. Питання, які виникають, вирішуються у робочому порядку. Протягом тривалого часу будь-яких нарікань на адресу вищих органів та на адресу адміністрації і ради трудового колективу не надходило. За це велика подяка всьому колективу і особисто уповноваженій трудового колективу Паршеній К.В.

Виходячи з результатів навчально-виробничої та виховної роботи ліцею за рік, з вищезазначених нормативних документів про професійно-технічний навчальний заклад, враховуючи інтереси учнів і батьків, головними завданнями ліцею  на новий начальний рік є:

- реалізація прав громадян на здобуття професійної освіти, робітничої  професії (п.1 «Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах»);

- забезпечення соціального захисту учнів (ст.21 Закону України «Про загальну середню освіту»), створення безпечних умов навчання, соціально-психологічної реабілітації учнів, запобігання негативним проявам серед учнівської  молоді;

- забезпечення професійної освіти на принципах гуманістичної особистісно–орієнтованої педагогіки, демократизму, спільної діяльності педагогічних працівників, учнів , батьків, колективів підприємств;

- виховання національно свідомого громадянина України;

- вдосконалення роботи органів учнівського самоврядування, збагачення та осучаснення навчально-матеріальної бази ліцею;

- посилення роботи щодо профілактики та запобігання в учнівському середовищі негативних проявів, недопущення соціального сирітства;

- активно залучати до цієї роботи фахівців органів внутрішніх справ, органів охорони здоров’я, працівників культури та мистецтв, соціально-психологічних служб та практичних психологів;

-  особистісна орієнтація змісту освіти в проекції на розвиток творчих здібностей учнів, індивідуалізацію їх навчання з урахування інтересів і нахилів;

- впровадження та використання у навчально-виховному процесі новітніх технологій, розширення використання експериментальних педагогічних програм;

- стимулювання інтересу батьків до змін у сучасному освітньому просторі, створення атмосфери спільності інтересів педагогів і батьків, взаємопідтримки, взаємопроникнення партнерів у проблеми одне одного;

- формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів.

Професійно-технічна освіта нашої держави – унікальна педагогічна система з багатим досвідом підготовки молодих поколінь до самостійної трудової діяльності, до їх утвердження на ринку праці й професійного розвитку на різних життєвих етапах. Сьогодні професійно-технічна освіта має розв’язати ряд проблем, які накопичувалися десятиріччями. Профтехосвітняни мають сприйняти нові виклики, що виникли у 2016р. як стимул щодо реформування системи професійно-технічної освіти, створення нової освітньої галузі – професійної освіти до складу якої ввійдуть нові типи навчальних закладів з оновленими: матеріальною базою, кадрами, змістом навчальних програм. І випускники цих нових закладів повною мірою забезпечуватимуть потреби регіональних та загальнодержавного ринків праці у кваліфікованих робітниках, фахівцях середньої ланки управління.

Ми повинні зробити все від нас залежне, щоб наші випускники повністю відповідали вимогам сьогодення.

Переконаний, що українська професійна освіта мудра й талановита. Адже її мета – підготувати учнівську молодь до самостійної трудової діяльності, до самореалізації на ринку праці.

 

 

12.06.2017

Директор ДНЗ «Запорізький ПЛС»                                              Б.І.Спекторов